De toekomst is hier

De afgelopen jaren is er onwijs veel veranderd op het gebied van technologie. Het internet bestaat 25 jaar en heeft zich in zo’n relatief korte tijd weten te ontplooien als een van de belangrijkste instrumenten van het huidige tijdperk. Ook de wetenschap, economie en politiek kunnen de kracht van de digitalisering niet meer ontkennen.

Het regeerakkoord van 2017 tot 2021 het ook ‘Vertrouwen in de toekomst’. In dit regeerakkoord staat het woord ‘digitalisering’ wel 70 keer. De politiek heeft dus een flinke agenda opgesteld voor de digitalisering en zal hier ook goed rekening mee moeten houden. Niet alleen wordt dit op bijna alle gebieden in de maatschappij toegepast, er zitten ook gevaarlijke kanten aan de digitalisering. Omdat alles tegenwoordig met het internet is verbonden kunnen mensen met verkeerde gedachtes gevaarlijke acties uitvoeren. Omdat je tegenwoordig je handtekening digitaal kan opslaan kunnen deze gehakt worden vanuit het document management systeem waardoor er identiteitsfraude kant ontstaan. Het is daarom van belang dat de politiek zich ook bezig houdt met de veiligheid van persoonsgegevens op internet. Dat is een van de redenen waarom digitalisering hoog in de agenda staat.

Daarnaast wordt er vanuit de Europese Unie ook steeds meer druk uitgeoefend op de veiligheid van documenten op het internet. Omdat grootmachten zoals Rusland en Amerika zich steeds vaker inmengen in politieke kwesties via het internet, ontstaat er veel fake news waardoor uitslagen van politieke kwesties beïnvloed worden.
De verkiezingen voor het Amerikaans presidentschap zou zelfs beïnvloed zijn vanuit Rusland. Door fake news te verspreiden en campagnes te houden zou de uitslag anders zijn gelopen dat daadwerkelijk het idee was.

Om de veiligheid te waarborgen is het daarom belangrijk dat iedereen goed omgaat met de persoonsgegevens die via het internet worden gedeeld. Dat is een van de redenen waarom er nieuwe wetten worden aangenomen zoals de nieuwe privacy wet van 1 juni en de zogeheten sleepwet.